Chánh án TANDTC công bố 4 án lệ mới

Trụ sở TANDTC – Ảnh: TL

THÁI VŨ – Chánh án TANDTC vừa ký Quyết định số 42 ngày 12/3/2021 về việc công bố án lệ. Các bản án lệ này được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử kể từ ngày 15/ 4 /2021.

Quyết định công bố 4 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 23/2 /2021, bao gồm:

Án lệ số 40/2021/AL về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế.

Án lệ số 41/2021/AL về chấm dứt hôn nhân thực tế.

Án lệ số 42/2021/ALvề quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán.

Các TAND và TAQS có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 15/ 4 /2021. Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 04/ 2019 NQ/HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về quy trình lựa chọn công bố và áp dụng án lệ.

Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử sẽ lần lượt giới thiệu bốn án lệ này.

Theo tapchitoaan.vn

Nguồn bài viết https://tapchitoaan.vn/bai-viet/an-le/chanh-an-tandtc-cong-bo-4-an-le-moi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN