Đây là ý kiến của Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn) về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách diễn ra ngày 29/8.

Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn).

Quan tâm tới thủ tục hành chính, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa cho biết trang web chuyên thống kê về chỉ mức sống trên thế giới cho thấy, năm 2023 tỉ lệ giá nhà trên thu nhập của Việt Nam đứng thứ 14 trong tổng số 107 quốc gia được khảo sát, đứng thứ 11 trong tổng số 38 quốc gia khu vực châu Á.

Theo đó, tính bình quân giá nhà ở Việt Nam gấp 23,5 lần thu nhập một năm của hộ gia đình. Trong khi, chỉ số lý tưởng chỉ nên ở mức 5 đến 7 lần. “Thủ tục đầu tư là một trong các nguyên nhân cơ bản làm tăng chi phí, dẫn đến giá nhà tăng cao, nhất là ở khu vực đô thị, khu công nghiệp, dẫn đến nhà ở khu vực này vượt khỏi tầm với của đa số người dân”, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đánh giá, Dự thảo Luật đã cắt giảm, rút ngắn một số thủ tục so với luật hiện hành. Tuy nhiên, vẫn còn một số thủ tục hành chính có thể tiếp tục được cắt giảm.

Đơn cử, tại khoản 4 Điều 37 Dự thảo Luật quy định về thông báo đủ hồ sơ bàn giao nhà ở của cơ quan quản lý nhà ở ở trung ương hoặc cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ. Đây là thủ tục hành chính mới chưa có trong Luật hiện hành và có nhiều điểm trùng với thủ tục quy định về văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu theo Luật Xây dựng.

Còn tại khoản 4 Điều 35 Dự thảo Luật quy định, đối với dự án thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, nếu có nhiều nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án xây dựng nhà ở thì sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, các nhà đầu tư này có thể ủy quyền cho một nhà đầu tư có đủ điều kiện hoặc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã để làm thủ tục công nhận chủ đầu tư.

“Như vậy, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận các nhà đầu tư thì các nhà đầu tư vẫn phải thực hiện một bước nữa mới trở thành chủ đầu tư”, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa nói.

Từ đó, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị rà soát, đánh giá lại có bao nhiêu thủ tục hành chính đã được cắt giảm, bao nhiêu thủ tục được bổ sung trong dự thảo Luật để làm cơ sở cho đại biểu Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 6 sắp tới.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Thanh Mai (Hà Nội).

Tham gia ý kiến về nội dung này, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Hà Nội) dẫn chứng tại khoản 1 Điều 29 dự thảo Luật quy định trường hợp trong kế hoạch có sử dụng nguồn vốn ngân sách để phát triển nhà ở phải lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi phê duyệt.

Theo đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, quy định phải lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân đối với các về kế hoạch đối với các dự án có sử dụng ngân sách là không cần thiết.

Bởi, thực tế tất cả các dự án trong kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn cũng đã được trình Hội đồng nhân dân thành phố, căn cứ để ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thì cũng đã trình Hội đồng nhân dân Thành phố về chiến lược.

Như vậy, cùng một nội dung có 3 lần trình Hội đồng nhân dân về chương trình, kế hoạch và kế hoạch đầu tư công. Điều này gây thêm nhiều các thủ tục với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Do đó, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai đề nghị không quy định nội dung này. Nếu trường hợp thấy cần phải kiểm soát, giám sát thì đề nghị là giao quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Theo Nguyễn Việt

Nguồn bài viết: https://diendandoanhnghiep.vn/gia-nha-cao-do-thu-tuc-ruom-ra-khi-dau-tu-du-an-249866.html