Những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 8-2021

Theo (PLO)- Bỏ quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức; quy định về nâng bậc lương thường xuyên; mẫu hộ chiếu mới có gắn chip… là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 8-2021.

Từ ngày 1-8, nhiều quy định và chính sách quan trọng liên quan tới đời sống của người dân cũng như cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực.

Quy định mới về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Nghị định 77/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8. Nghị định này quy định rõ thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 8-2021 - ảnh 1

Bỏ quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức là một trong những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 8-2021.

Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

– Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

– Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

– Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên gồm: Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

– Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm thời gian tập sự, thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên.

Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về BHXH.

Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Thời gian không làm việc khác ngoài các quy định nêu trên.

Bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thông tư 02/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, văn thư có hiệu lực từ ngày 1-8.

Theo đó, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính được áp dụng Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 như sau:

– Ngạch chuyên viên cao cấp (mã số 01.001) áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến 8,00.

– Ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến 6,78.

– Ngạch chuyên viên (mã số 01.003) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98.

– Ngạch cán sự (mã số 01.004) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến 4,89.

– Ngạch nhân viên (mã số 01.005) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến 4,06.

Công thức tính lương của công chức hiện nay là:

Mức lương = Mức lương cơ sở x hệ số.

Trong đó, mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng.

Cũng theo Thông tư 02/2021 này, tất cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư không còn yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Thay vào đó, Bộ chỉ yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp, tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch.

Nguyễn Thảo

Theo plo.vn

Nguồn bài viết: https://plo.vn/phap-luat/nhung-chinh-sach-moi-quan-trong-co-hieu-luc-tu-thang-82021-1005529.html

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN