Quy hoạch 1/500 và điều kiện thủ tục thực hiện

Quy hoạch 1/500 là sự cụ thể hóa các hạng mục công trình được quy hoạch theo phân khu rõ ràng hoặc chung chung.

Quy hoạch 1/500 là gì?

Căn cứ vào khoản 2, Điều 11 và khoản 2, Điều 24 của Luật Xây dựng, quy hoạch 1/500 là sự cụ thể hóa các hạng mục công trình được quy hoạch theo phân khu rõ ràng hoặc chung chung. Đây cũng là cách thức thể hiện tổng thể mặt bằng các dự án bất động sản, là căn cứ quan trọng để xác định chính xác vị trí, ranh giới công trình xây dựng.

Các chỉ tiêu bắt buộc cần phải có để có thể đưa ra tổng thể quy hoạch 1/500 như: Dân số, hạ tầng xã hội, vị trí mảnh đất, không gian kiến trúc; hàng rào, đường đi ra hoặc vào công trình, dự án…

Điều kiện thủ tục phải thực hiện quy hoạch 1/500. Đồ họa: M.H

 

Điều kiện thủ tục thực hiện quy hoạch 1/500. Đồ họa: M.H

Điều kiện và quy trình thực hiện quy hoạch 1/500 là gì?

Điều kiện cơ bản quy hoạch 1/500 là gì?

Dự án có quy mô dưới 5ha thì không cần phải có quy hoạch 1/500. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo về mặt tổng thể của dự án như: Mặt bằng xây dựng, hệ thống công trình tiện ích, giao thông đi lại… Tất cả những vấn đề đó phải phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với những dự án có quy mô mặt bằng xây dựng trên 2ha, 5ha, bắt buộc bạn, công trình phải có bản quy hoạch chi tiết 1/500. Việc thực hiện bản quy hoạch 1/500 phải dựa trên bản quy hoạch 1/2000 đã được cơ quan nhà nước thông qua.

Đối với các công trình đơn lẻ, bạn không cần phải thực hiện bản quy hoạch chi tiết 1/500. Tuy nhiên, bạn vẫn phải có bản quy hoạch chi tiết 1/2000 về công trình của mình sắp thực hiện.

Quy trình quy hoạch 1/500 là gì?

Quy trình quy hoạch 1/500 gồm: Tờ trình đề nghị thẩm định bản quy hoạch.

Phê duyệt từ phía chủ thể thực hiện dự án (chủ đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức bất kỳ) lập bản quy hoạch xây dựng.

Các văn bản có nội thông tin, tài liệu về việc quy hoạch dự án cho cấp có thẩm quyền xem xét.

Văn bản công nhận đơn vị đấu thầu xây dựng dự án là chủ đầu tư hoặc chứng nhận việc đầu tư dự án từ cơ quan có thẩm quyền đang còn giá trị hiệu lực.

Đưa ra các bản thuyết trình về việc thực hiện quy hoạch 1/500 hoặc 1/2000, các bản vẽ khác được thực hiện đính kèm với bản vẽ chính của dự án.

Bản đồ thể hiện ranh giới hành chính của dự án, lô đất, công trình chuẩn bị xây dựng.

Phân chia phạm vi cụ thể khi thực hiện bản quy hoạch chi tiết 1/500.

Dự thảo về nhiệm vụ cần thực hiện đối với bản quy hoạch chi tiết 1/500 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Minh Huy (T/H) 

Theo laodong.vn 

Nguồn bài viết: https://laodong.vn/bat-dong-san/quy-hoach-1500-va-dieu-kien-thu-tuc-thuc-hien-884488.ldo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN