SỔ TAY KIỂM SÁT VIÊN HÌNH SỰ

SỔ TAY KIỂM SÁT VIÊN HÌNH SỰ

Lời giới thiệu

Sau khi Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 được ban hành, được sự đồng ý của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Khoa học Kiểm sát phối hợp với cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tiến hành biên soạn cuốn Sổ tay Kiểm sát viên hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước ta.

Việc biên soạn cuốn Sổ tay Kiểm sát viên hình sự được thực hiện ở hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 6 năm 2006, tiến hành biên soạn phần hướng dẫn Kiểm sát viên trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ở giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự. Giai đoạn 2 từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 6 năm 2009, cuốn Sổ tay kiểm sát viên hình sự được xây dựng nhằm hướng dẫn Kiểm sát viên trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở giai đoạn kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm các vụ án hình sự…

Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư. Chúng tôi tự sao chép và lưu trữ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu này cho mục đích thương mại.

Link sách đính kèm: 

Sổ tay kiểm sát viên hình sự tập 1

https://amilawfirm.com/wp-content/uploads/2019/05/So-tay-Kiem-sat-vien-hinh-su-t%E1%BA%ADp-1.pdf

Sổ tay kiểm sát viên hình sự tập 2

https://www.jica.go.jp/activities/issues/governance/portal/vietnam/ku57pq00002khh89-att/manual_02_vie.pdf

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN