Thông báo về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 8181/TB-SHTT ngày 09/9/2021 về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Ngày 02/8/2021 Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 7581/TB-SHTT, theo đó các thủ tục liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ có thời hạn phải thực hiện trong khoảng thời gian từ 30/6/2021 đến hết ngày 31/8/2021 được tự động gia hạn đến hết ngày 30/9/2021.

Tuy nhiên, đến nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (dịch bệnh Covid-19) vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội nói chung và hoạt động xác lập quyền sở hữu công nghiệp nói riêng. Vì vậy, để giảm thiểu các bất lợi gây ra bởi dịch bệnh Covid-19 đối với người nộp đơn trong các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo như sau:

Mọi thủ tục liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp (như yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, bổ sung tài liệu, phản hồi các quyết định/thông báo của Cục, duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, nộp các loại phí, lệ phí, nộp đơn khiếu nại) đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 30/6/2021 đến hết ngày 31/10/2021 được tự động gia hạn đến hết ngày 30/11/2021.

Đối với các trường hợp khác, nếu người nộp đơn phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ thì có quyền yêu cầu áp dụng quy định về trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng tại điểm 9.4, 9.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Cục Sở hữu trí tuệ để được hướng dẫn giải quyết./.

Thông báo số 8181/TB-SHTT có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ

Nguồn bài viết: https://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/ve-viec-ap-dung-quy-inh-doi-voi-nguoi-nop-don-bi-anh-huong-do-dich-benh-covid-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN