13 trường hợp được cấp sổ đỏ mới khi đăng ký biến động đất đai

Có tới 13 trường hợp được cấp sổ đỏ mới khi đăng ký biến động đất đai. Ảnh: Nguyễn Hà

Có tới 13 trường hợp được cấp sổ đỏ mới khi đăng ký biến động đất đai. Ảnh: Nguyễn Hà

Theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT (có hiệu lực từ ngày 1.9.2021), có tới 13 trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp sổ đỏ mới.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, các trường hợp đăng ký biến động được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là sổ đỏ) bao gồm:

1. Hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới.

2. Tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ đối với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa.

4. Chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

5. Người thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

6. Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng một phần diện tích đất, tài sản gắn liền với đất trên sổ đỏ đã cấp dưới các hình thức quy định tại mục 1, 2, 3.

7. Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng hoặc của nhóm người cùng sở hữu, sử dụng.

8. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp sổ đỏ.

9. Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính.

10. Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

11. Sổ đỏ đã cấp bị hư hỏng hoặc bị mất.

12. Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên trang 4 của sổ đỏ đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi.

13. Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các Điểm a, b, e, g, h, l, m, n và r Khoản 1 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới sổ đỏ.

KIM NHUNG (T/H)
Theo laodong.vn
Nguồn bài viết: https://laodong.vn/bat-dong-san/13-truong-hop-duoc-cap-so-do-moi-khi-dang-ky-bien-dong-dat-dai-955978.ldo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *