3 đối tượng không được bảo hộ quyền tác giả

Điều kiện bảo hộ quyền tác giả chung

Theo khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả phải thỏa mãn điều kiện chung sau:

– Có tính sáng tạo: Được tác giả trực tiếp sáng tạo, không được sao chép tác phẩm của người khác;

– Được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định như truyện, thơ, câu đố; thể hiện dưới dạng những trang viết; tác phẩm điện ảnh thể hiện dưới dạng những thước phim…

Đối tượng nào không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả? - Luật sở hữu trí  tuệ

(Ảnh nguồn internet)

Điều kiện về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả

Được quy định tại Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, chủ sở hữu, tác giả có đầy đủ điều kiện bảo hộ quyền tác giả gồm:

– Là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và cũng là chủ sở hữu

– Là cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa công bố ở bất kỳ nước nào mới có đủ điều kiện đăng ký quyền tác giả.

– Là cá nhân và tổ chức Việt Nam, nước ngoài có tác phẩm được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu ở nước khác.

– Là cá nhân và tổ chức nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều kiện bảo hộ về loại hình tác phẩm

Để có đủ điều kiện đăng ký bảo hộ quyền tác giả thì tác phẩm cần phải là đối tượng thuộc các loại hình quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ gồm có:

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

– Tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc;

– Tác phẩm sân khấu;

– Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

– Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

– Tác phẩm nhiếp ảnh;

– Tác phẩm kiến trúc;

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

3 đối tượng nào không được bảo hộ quyền tác giả

Căn cứ Điều 15 Luật Sở hữu trí 2005 và Điều 19 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả gồm:

1. Tin tức thời sự thuần túy đưa tin là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin không có tính sáng tạo.

2. Văn bản hành chính bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề;

3. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN