3 lưu ý không nên bỏ qua về công chứng, chứng thực nhà đất

Dưới đây là 3 lưu ý về công chứng, chứng thực nhà đất mà các bên liên quan cần nắm rõ trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở…

Được quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013:

“Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại Điểm b khoản này”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, các bên có quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực hợp đồng về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Ảnh: Phan Anh

Người dân được quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực hợp đồng về nhà đất. Ảnh: Phan Anh

Nơi công chứng, chứng thực hợp đồng nhà đất

– Nơi công chứng hợp đồng về nhà đất

Điều 42 Luật Công chứng năm 2014 quy định:

“Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản”.

Theo như quy định trên, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở thì các bên phải công chứng tại tổ chức công chứng có trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có bất động sản.

– Nơi chứng thực hợp đồng về nhà đất

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực:

+ Hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, gồm: Chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất…

+ Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở.

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở sẽ được chứng thực tại UBND cấp xã nơi có nhà, đất.

Những trường hợp không bắt buộc công chứng, chứng thực

– Hợp đồng về quyền sử dụng đất

Điểm b Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định những hợp đồng về quyền sử dụng đất không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực, bao gồm:

+ Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

+ Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

+ Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản.

– Hợp đồng về nhà ở

Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014 quy định những giao dịch về nhà ở sau đây không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, bao gồm:

+ Tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

+ Hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

+ Hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư.

+ Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức.

+ Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở.

Khương Duy 

Theo laodong.vn

Nguồn bài viết: https://laodong.vn/bat-dong-san/3-luu-y-khong-nen-bo-qua-ve-cong-chung-chung-thuc-nha-dat-917926.ldo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *