Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất sát với thực tế

Theo (PLO)- Nhằm tránh thất thu thuế, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh cần xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản.

Ngày 28-4, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 3849 về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo công văn trên, Bộ Tài chính hiện đang rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Theo quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất năm năm một lần và hàng năm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.

Do đó, để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố:

– Chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ để tham mưu UBND cấp tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

– Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường đã có giá theo Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất: Ban hành Bảng giá đất (trong đó bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế.

– Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường chưa có giá tại Bảng giá đất: Ban hành kịp thời Quyết định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí, đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư.

– Đối với hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản.

Quỳnh Linh 

Nguồn bài viết: https://plo.vn/bo-tai-chinh-de-nghi-cac-tinh-ban-hanh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-sat-voi-thuc-te-post678606.html

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN