CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2021

 

Hình ảnh – Nguồn Internet

Luật Doanh nghiệp 2020 (áp dụng từ ngày 01/01/2021) quy định các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

TH1: Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

TH2: Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này thành lập;

TH3: Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

TH4: Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

TH5: Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

(Theo Khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN