Chia và tách doanh nghiệp: Cách phân biệt để tránh bị nhầm

Chia và tách doanh nghiệp được thực hiện với nhiều mục đích như mở rộng sản xuất kinh doanh, phân bổ các khoản nợ…Hai thủ tục này đều là những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp với nhiều điểm chung những cũng tồn tại một số điểm khác nổi bật.

Điểm giống nhau giữa chia và tách doanh nghiệp

– Đều là những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp;

– Đối tượng chia, tách doanh nghiệp là loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Và các công ty mới sau khi bị chia, tách sẽ cùng loại hình với công ty trước đó;

Chia và tách doanh nghiệp: Cách phân biệt để tránh bị nhầm

Chia và tách doanh nghiệp được thực hiện với nhiều mục đích như mở rộng sản xuất kinh doanh, phân bổ các khoản nợ…Hai thủ tục này đều là những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp với nhiều điểm chung những cũng tồn tại một số điểm khác nổi bật.

Điểm giống nhau giữa chia và tách doanh nghiệp

– Đều là những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp;

– Đối tượng chia, tách doanh nghiệp là loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Và các công ty mới sau khi bị chia, tách sẽ cùng loại hình với công ty trước đó;

– Sau khi chia, tách, các công ty mới phải liên đới vẫn phải có trách nhiệm với công ty trước đó. Các khoản nợ, hợp đồng lao động, nghĩa vụ tài chính đều cùng chịu trách nhiệm chung;

– Thủ tục chia, tách doanh nghiệp đều tương tự như nhau, hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, cụ thể:

+ Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty;

+ Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

+ Sau khi thực hiện xong thủ tục, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập đặt trụ sở chính gửi thông tin cho Cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông tin cho Phòng đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế.

chia va tach doanh nghiep

Điểm khác giữa chia và tách và doanh nghiệp (Ảnh minh hoạ)

Phân biệt chia và tách doanh nghiệp

Các tiêu chí Chia doanh nghiệp

(Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020)

Tách doanh nghiệp

(Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020)

Khái niệm Chia doanh nghiệp là trường hợp doanh nghiệp có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới

 

Tách doanh nghiệp là trường hợp doanh nghiệp chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách
Trách nhiệm đối với các khoản nợ Công ty cũ không còn hoạt động. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này. Công ty cũ bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.
Hệ quả Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Một hoặc công ty mới được thành lập nhưng công ty bị chia không chấm dứt tồn tại.

 

Theo luatvietnam.vn

Nguồn bài viết: https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/chia-va-tach-doanh-nghiep-cach-phan-biet-de-tranh-bi-nham-561-31521-article.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN