Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng…

Chính sách hỗ trợ mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ 15/10/2021.Điển hình, có thể kể đến một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đáng chú ý, cụ thể như sau:

Tăng mạnh mức hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa: Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp (trước đây chỉ tối đa 3 triệu đồng); doanh nghiệp nhỏ không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp (trước đây không quá 5 triệu đồng)…

Thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ: hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn (không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp) với doanh nghiệp siêu nhỏ; với doanh nghiệp nhỏ, mức hỗ trợ là 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp…

Tổ chức tín dụng chỉ được mua tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.

Đó là nguyên tắc mua, bán giấy tờ có giá trong Thông tư số 12/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước.

Thông tư Thông tư số 12/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2021.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí nhà nước hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2021.

Theo Thông tư, nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: Nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp; nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật; nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Thông tư cũng nêu rõ về nội dung và mức chi chung phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối với các nội dung chi đã có chế độ, tiêu chuẩn thì định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành, gồm: Kinh phí tổ chức các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết; hội nghị tập huấn; công tác phí trong nước; đi công tác nước ngoài; chi dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại; chi làm đêm, thêm giờ phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; chi hoạt động kiểm tra, giám sát.

Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.Theo đó, hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Nguồn kinh phí: khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Ban hành mẫu giấy xác nhận để mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực từ 1/10/2021.

Ban hành kèm Thông tư này là các mẫu giấy tờ mới chứng minh đối tượng, điều kiện để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thay thế cho các mẫu ban hành kèm Thông tư số 20/2016/TT-BXD, gồm Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư này. Ngoài ra, học sinh, sinh viên, học sinh trường dân tộc nội trú công lập sẽ sử dụng mẫu đơn số 10 về thuê nhà ở xã hội.

Thông tư 09/2021 cũng bỏ yêu cầu người mua lại nhà ở xã hội phải được Sở Xây dựng địa phương xác nhận vào đơn đăng ký mua nhà về việc người này chưa hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.

Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở: Áp dụng với các đối tượng là người có công với cách mạng, người lao động trong doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ… (so với quy định cũ, Thông tư 09 đã quy định cụ thể, rõ ràng các đối tượng sử dụng mẫu này).

Một số quy định mới thuộc lĩnh vực giao thông

Tăng thời hạn đăng kiểm xe kinh doanh: Chu kỳ kiểm định của ôtô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải (loại không cải tạo, sản xuất đến 05 năm) tăng từ 18 tháng lên 24 tháng đối với chu kỳ đầu và từ 06 tháng lên 12 tháng đối với chu kỳ tiếp theo.Trong đó, chu kỳ đầu chỉ áp dụng với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.

 Ảnh minh họa.

Đi đăng kiểm không phải xuất trình bảo hiểm xe: Theo Điều 6 Thông tư 16/2021, từ ngày 1.10.2021, khi đưa xe đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định chủ xe không cần xuất trình Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nữa, chỉ cần xuất trình:Giấy tờ về đăng ký xe (bản chính Giấy đăng ký xe/Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp của tổ chức tín dụng) hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký.Nếu là xe mới cải tạo thì cần nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Thêm trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm: Ngoài trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm do quá hạn nộp phạt vi phạm giao thông, theo Thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải, xe ôtô còn bị cảnh báo đăng kiểm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:Xe có khiếm khuyết, hư hỏng (kiểm định không đạt); Xe thanh lý có thông tin đăng ký không phù hợp với thực tế; Xe tạm nhập, tái xuất; Có mẫu tem kiểm định riêng cho xe kinh doanh.

Thay vì dùng chung một mẫu tem kiểm định, Thông tư 16/2021/TT-BGTVT đã quy định riêng mẫu tem kiểm định nhằm phân biệt giữa xe kinh doanh và không kinh doanh vận tải.Theo đó, tem kiểm định màu vàng cho xe kinh doanh vận tải, còn xe không kinh doanh có màu xanh.

Thay đổi về thu, quản lý phí sử dụng đường bộ: Mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ từ ngày 01/10/2021 sẽ được thực hiện theo Thông tư 70/2021/TT-BTC.

Thêm đối tượng được miễn phí sử dụng đường bộ: Ngoài các trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ như quy định hiện hành gồm xe cứu thương, xe chữa cháy, xe ôtô cảnh sát 113 có in dòng “CẢNH SÁT 113” ở hai bên thân xe, xe ôtô chuyên chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn…

Điểm e Khoản 5 Điều 3 Thông tư 70/2021 đã bổ sung thêm xe ôtô đặc chủng gồm xe thông tin vệ tinh, xe chống đạn, xe phòng chống khủng bố, chống bạo loạn và các xe ôtô đặc chủng khác của Bộ Công an là đối tượng mới được miễn phí sử dụng đường bộ.

Tăng tỷ lệ tiền trích lại từ nguồn phí sử dụng đường bộ: Đây là điểm mới quy định tại Thông tư số 70/2021 của Bộ Tài chính, theo đó, đơn vị thu phí được trích để lại 1,32% số tiền phí đường bộ thực thu (hiện nay là 1,2%) để trang trải cho hoạt động thu phí.

Đơn vị đăng kiểm sẽ phải chuyển lại 3% (của số tiền được để lại – 1,32%) cho Cục Đăng kiểm Việt Nam để phục vụ công tác quản lý thu, nộp phí đường bộ của hệ thống đăng kiểm trên toàn quốc.

Hà An

Theo doanhnghiephoinhap.vn

Nguồn bài viết: https://doanhnghiephoinhap.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-10-2021.html

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN