CÔNG TY LUẬT NAM HÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG ỦY BAN PHƯỜNG CÔ GIANG, QUẬN 1 TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ HỘI VIÊN, ĐOÀN VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN

Chiều ngày 28/8/2023, phường Cô Giang tổ chức vấn pháp luật và giới thiệu việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hội viên, đoàn viên trên địa bàn phường cô giang – tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bộ luật lao động năm 2019 và luật việc làm năm 2023.

Chương trình thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân trên địa bàn phường nói chung và đoàn viên, hội viên thanh niên nói riêng. Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về bộ luật lao động năm 2019 và luật việc làm năm 2023 giúp người lao động dễ hiểu, dễ tiếp cận, đảm bảo được các quyền lợi cá nhân khi tham gia lao động.

Tại Chương trình, Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng Sự đã tham gia hỗ trợ tư vấn pháp luật xuyên suốt chương trình nhằm  giải đáp, tháo gỡ các khó khăn về công việc cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người dân trên địa bàn phường.

Nguồn bài viết: UBND Phường Cô Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN