Công ty nước ngoài có được phép mua đất tại Việt Nam không?

Doanh nghiệp nước ngoài có quyền được sử dụng đất tại Việt Nam, tuy nhiên phải tuân thủ luật pháp. Ảnh: Hương Nguyễn

Doanh nghiệp nước ngoài có quyền được sử dụng đất tại Việt Nam, tuy nhiên phải tuân thủ luật pháp. (Ảnh: Hương Nguyễn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *