Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp nào?

Đấu thầu hạn chế là một trong những hình thức đấu thầu bên cạnh các hình thức như đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu… Theo đó, đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp nào?

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp nào?

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu (Điều 21 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13).

Với quy định này thì những dự án sử dụng vốn nhà nước đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ một số nhà thầu đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật của gói thầu thì được áp dụng đấu thầu hạn chế.

Đấu thầu hạn chế là một dạng của đấu thầu, là hoạt động đấu thầu như bình thường, nhưng ở đây sẽ bị hạn chế về số lượng chủ thể tham gia đấu thầu, tức là số chủ thể tham gia vào buổi đấu thầu sẽ chỉ theo số lượng nhất định.

đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp nào

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp nào? (Ảnh minh họa)

Quy trình lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu hạn chế

Theo quy định tại Điều 38 Luật đấu thầu năm 2013 và Điều 32 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau:

Thứ nhất, chuẩn bị lựa chọn nhà thầu bao gồm:

– Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết);

– Lập hồ sơ mời thầu;

– Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Thứ hai, tổ chức lựa chọn nhà thầu;

– Mời thầu;

– Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

– Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

– Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

Thứ ba, đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng;

– Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

– Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

– Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Thứ tư, trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

– Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt;

– Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;

– Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;

– Xếp hạng nhà thầu.

Thứ năm, thương thảo hợp đồng.

Thứ sáu, trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thứ bảy, toàn thiện, ký kết hợp đồng.

Hậu Nguyễn

Theo luatvietnam.vn

Nguồn bài viết: https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/dau-thau-han-che-duoc-ap-dung-trong-truong-hop-nao-230-30890-article.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN