Doanh nghiệp FDI có được cho thuê lại đất trong khu công nghiệp?

Thực tế, nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trong các khu công nghiệp sau đó cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đã thuê không phải là hiếm. Vậy, pháp luật có cho phép doanh nghiệp FDI cho thuê lại đất trong khu công nghiệp không?

Quyền, nghĩa vụ khi thuê đất khu công nghiệp

Ngoài các quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất có các quyền và nghĩa vụ sau:

Trường hợp trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

Theo khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai số 45/2013/QH13, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền:

– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;

– Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

– Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

– Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

– Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm

Khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai 2013 quy định, quyền của doanh nghiệp FDI thuê đất trả tiền hàng năm gồm:

– Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

– Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

– Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

– Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Có được cho thuê lại đất trong khu công nghiệp?

Tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm.

Đồng thời, đối chiếu với các quyền được quy định tại Điều 174, Điều 175 Luật Đất đai nêu trên, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoàn toàn có quyền cho thuê lại diện tích đất đã thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Tóm lại, doanh nghiệp FDI được phép cho thuê lại đất trong khu công nghiệp theo hình thức đã thuê trước đó. Nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6192 để được giải đáp nhanh chóng.

Hậu Nguyễn 

Theo luatvietnam.vn

Nguồn bài viết: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/cho-thue-lai-dat-trong-khu-cong-nghiep-567-32484-article.html

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN