Doanh nghiệp tư nhân sẽ được trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần

Từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có thể trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ DNTN nếu đáp ứng đủ một số điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020…

Mục đích của việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN sang công ty TNHH chủ yếu là do chủ doanh nghiệp tư nhân muốn thay đổi trách nhiệm của bản thân từ trách nhiệm vô hạn sang trách nhiệm hữu hạn.

Mục đích của việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN sang công ty TNHH chủ yếu là do chủ doanh nghiệp tư nhân muốn thay đổi trách nhiệm của bản thân từ trách nhiệm vô hạn sang trách nhiệm hữu hạn. (Ảnh: minh hoạ)

Những quy định cũ

Chuyển đổi doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp chuyển từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác để phù hợp hơn với quy mô, sự phát triển và sự định hướng của doanh nghiệp. Mặt khác, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cũng giúp doanh nghiệp không phải giải thể do không đủ số lượng thành viên tối thiểu.

Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định DNTN chỉ có thể chuyển đổi thành công ty TNHH theo quyết định của Chủ DNTN nếu đủ các điều kiện được quy định tại của Luật này.

Đối với trường hợp DNTN muốn chuyển đổi sang Công ty Cổ phần thì không được chuyển đổi trực tiếp mà buộc phải thực hiện chuyển đổi sang Công ty TNHH trước sau đó thực hiện chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014.

Quy định mới và điều kiện chuyển đổi

Từ 01/01/2021, khi Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực thi hành thì DNTN không chỉ được chuyển đổi trực tiếp sang công ty trách nhiệm hữu hạn mà còn có thể chuyển đổi trực tiếp sang Công ty Cổ phần, Công ty hợp danh theo quyết định của chủ DNTN nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể dưới đây:

Thứ nhất, doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện gồm: Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp; có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Thứ hai, chủ DNTN nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

Thứ ba, chủ DNTN có thoả thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó.

Thứ tư, chủ DNTN cam kết bằng văn bản hoặc có thoả thuận văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của Doanh nghiệp tư nhân.

Khi DNTN có đủ điều kiện nêu trên, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bảo Ngân

Theo doanhnghiephoinhap.vn

Nguồn bài viết: https://doanhnghiephoinhap.vn/doanh-nghiep-tu-nhan-se-duoc-truc-tiep-chuyen-doi-thanh-cong-ty-co-phan.html

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *