Hàng loạt Quyết định, Thông tư lĩnh vực lao động hết hiệu lực từ 1.3.2021

Từ ngày 1.3.2021, sẽ có 8 Quyết định, Thông tư trong lĩnh vực lao động hết hiệu lực thi hành.

Từ ngày 1.3.2021, Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có hiệu lực thi hành.

Theo đó, kể từ ngày 1.3.2021, sẽ có 8 Quyết định, Thông tư về Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hết hiệu lực thi hành.

Cụ thể: Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13.10.1995 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Quyết định 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30.7.1996 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 16.12.1996 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Quyết định 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 3.3.1999 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Quyết định 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26.12.2000 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18.9.2003 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28.12.2012 ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28.6.2016 ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo ÁI VÂN(Báo Lao Động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *