Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội liên quan đến xác định giá đất.

Cụ thể, HoREA đề nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tất cả dự án bất động sản, nhà ở thương mại, khu đô thị, không chỉ giới hạn thửa đất, khu đất có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất dưới 200 tỷ đồng.

HoREA kiến nghị Thủ tướng về bất cập xác định giá đất. (Ảnh: Hoàng Hà)

Theo HoREA, tại điều 4 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định 3 phương pháp định giá đất, gồm: phương pháp so sánh, phương pháp thu nhập, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất và không còn quy định phương pháp thặng dư.

Tại điểm D, khoản 3, Điều 5 của dự thảo Nghị định quy định, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để định giá đất cho trường hợp xác định giá đất của thửa đất, khu đất mà thửa đất, khu đất có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất dưới 200 tỷ đồng.

HoREA cho rằng, quy định áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giúp công thức hóa việc định giá đất, thẩm định giá đất. Nhà nước và doanh nghiệp sẽ tiên lượng được số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án nộp vào ngân sách nhà nước. 

Phương pháp này cũng góp phần đảm bảo tính minh bạch, công bằng, không làm thất thu ngân sách nhà nước, thất thoát tài sản công là nguồn lực đất đai.

Đồng thời, khắc phục được tình trạng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đang là ẩn số tạo ra cơ chế xin – cho, tham nhũng, tiêu cực, hoặc tiềm ẩn rủi ro vướng pháp luật đối với công chức, viên chức nhà nước trong thực thi công vụ và người liên quan.

Tuy nhiên, HoREA cho rằng, quy định áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với thửa đất, khu đất định giá kèm điều kiện có mức giá dưới 200 tỷ đồng so với bảng giá đất là chưa sát thực tiễn. Còn bỏ sót rất nhiều dự án bất động sản, nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô trên 200 tỷ đồng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, chưa có phương pháp định giá đất nào phù hợp để áp dụng định giá đất cho các trường hợp nói trên. Trong đó, không thể áp dụng phương pháp so sánh hoặc phương pháp thu nhập để định giá đất, nhằm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

Vì vậy, ông kiến nghị, áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với tất cả dự án không phân biệt thửa đất, khu đất có giá trị dưới hoặc trên 200 tỷ đồng.

Trường hợp vẫn quy định áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với thửa đất, khu đất có giá trị dưới 200 tỷ đồng thì phải giữ lại phương pháp thặng dư tại điều 4 dự thảo Nghị định 44. 

Việc này nhằm xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các thửa đất, khu đất có tiềm năng phát triển, có quy mô lớn, có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất trên 200 tỷ đồng, do không được phép áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất cho các dự án này.

Ngoài ra, HoREA cũng đề nghị cần có 2 điều kiện để các dự án áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. 

Điều kiện 1 là phải xây dựng bảng giá đất theo tuyến đường (đoạn đường) để xác định chỉ số giá đất trong bảng giá là giá đất trung bình của các giao dịch nhà đất cùng loại đã thực hiện trong một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định. Hoặc xây dựng bảng giá đất theo khu vực là chỉ số giá đất được xác định bằng các phương pháp định giá được pháp luật công nhận.

Điều kiện 2 là phải xây dựng được các hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp theo từng khu vực hoặc theo từng loại dự án bất động sản (cao cấp, trung cấp, bình dân)…

Theo Nguyễn Lê

Nguồn bài viết: https://vietnamnet.vn/horea-kien-nghi-thu-tuong-ve-bat-cap-xac-dinh-gia-dat-2169243.html