Quy định rõ cách thức nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm

(PLVN) -Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm, Nghị định có hiệu lực từ 15/01/2023.

Theo đó Nghị định quy định về 04 trường hợp đăng ký bao gồm: Đăng ký thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan;Đăng ký theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hoặc theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm, trừ cầm giữ tài sản; Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận bảo đảm hoặc trong trường hợp bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có thỏa thuận; Đăng ký thay đổi nội dung đã được đăng ký (sau đây gọi là đăng ký thay đổi); xóa đăng ký nội dung đã được đăng ký (sau đây gọi là xóa đăng ký) đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Nghị định cũng quy định cách thức nộp hồ sơ đăng ký. Theo đó, hồ sơ đăng ký được nộp theo một trong các cách thức sau đây: Qua hệ thống đăng ký trực tuyến; Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; Qua thư điện tử. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký quy định tại điểm a và điểm c nêu trên đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc đối với tàu bay, tàu biển thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, về khai thác, sử dụng tài nguyên biển, về hàng không hoặc pháp luật về hàng hải.

Theo P.V

Nguồn bài viết: https://baophapluat.vn/quy-dinh-ro-cach-thuc-nop-ho-so-dang-ky-bien-phap-bao-dam-post461384.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN