QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “GIỌNG CA VÀNG – LUẬT NAM HÀ”

Với mong muốn tạo ra một sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng và bản sắc nghề nghiệp. Ngày 20/10/2023, Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng Sự chính thức ban hành Quyết định số: 201/2023/QĐ về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi “Giọng ca vàng – Luật Nam Hà”, trong đó phân công Hoàng Lưu Uyên làm Trưởng ban tổ chức, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy làm Phó ban tổ chức.

Cùng ngày 20/10/2023, Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng Sự cũng ban hành Thông báo về việc tổ chức và tham gia cuộc thi “Giọng ca vàng – Luật Nam Hà”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN