TÀI SẢN TRÍ TUỆ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN (Phần 1) – KHÁI NIỆM VỀ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

1. Khái niệm về Tài sản trí tuệ
Tài sản trí tuệ là gì?
Tài sản trí tuệ (TSTT) là những sản phẩm do trí tuệ con người sáng tạo, ra thông qua các hoạt động tư duy, sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là một loại của tài sản vô hình, không xác định được bởi đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại có giá trị lớn vì có khả năng sinh ra lợi nhuận.
Tài sản trí tuệ bao gồm: tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ý tưởng; chương trình biểu diễn, bản ghi âm, chương trình phát sóng; sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, tên thương mại; bí quyết kinh doanh, công thức pha chế; giống cây trồng mới, phầm mềm máy tính…
2. Các loại tài sản trí tuệ
TSTT được chia thành các nhánh:
Cụ thể:
+ Quyền tác giả và quyền liên quan
Đối với quyền tác giả, TSTT luôn được định hình dưới dáng một tác phẩm. Tức là quyền tác giả không bảo hộ cho ý tưởng mà chỉ bảo vệ cách thức thể hiện của tư duy.
Đối với quyền liên quan, TSTT là chương trình biểu diễn, bản ghi âm, chương trình phát thanh, truyền hình.
+ Quyền sở hữu công nghiệp
Quyền sở hữu công nghiệp bảo vệ các TSTT bao gồm: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch bán dẫn, bí mật kinh doanh
+ Quyền đối với giống cây trồng
Dựa và tính chất, có thể chia TSTT thành các nhóm:
+Sáng tạo về văn học – nghệ thuật (tác phẩm văn học, nghệ thuật, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình…
+ Sáng tạo về kỹ thuật – công nghệ (sáng chế, bí mật kinh doanh, thiết kế bố trí,…)
+Sáng tạo trong hoạt động kinh doanh thương mại (nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý…)
Dựa trên thủ tục xác lập quyền, tài sản trí tuệ phân thành các nhóm:
Bảo hộ tự động: Quyền tác giả, quyền liên quan, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh
Bảo hộ tự động có điều kiện: tên thương mại, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu nổi tiếng
Phải đăng ký: Sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng.
(còn tiếp)
Tác giả: vhquang-skhcn
Theo sohuutritue.net.vn

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *