THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU SÁCH

Kính gửi: QUÝ ĐỐI TÁC
 
Công ty Luật TNHH Nam Hà Và Cộng Sự xin trân trọng giới thiệu 02 tác phẩm sách “Sổ tay Thuật ngữ Sở hữu trí tuệ” và “Sổ tay Thuật ngữ Blockchain”, cụ thể như sau:
 
1. Tác phẩm: “SỔ TAY THUẬT NGỮ SỞ HỮU TRÍ TUỆ”
– Tác giả: Luật sư Nguyễn Tri Thắng
– Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
– Nội dung sách gồm 02 phần chính:
+ Phần 1: Thuật ngữ Sở hữu trí tuệ
+ Phần 2: Quy trình đăng ký Sở hữu trí tuệ
– Giá bìa: 200.000 đồng
 
2. Tác phẩm: “SỔ TAY THUẬT NGỮ BLOCKCHAIN”
– Tác giả: Luật sư Nguyễn Tri Thắng – Nguyễn Thị Thu Thủy
– Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
– Nội dung sách gồm 02 phần chính:
+ Phần 1: Sổ tay thuật ngữ Anh – Việt
+ Phần 2: Sổ tay thuật ngữ Việt – Việt
– Giá bìa: 200.000 đồng
 
>> Nhằm lan tỏa nội dung lần xuất bản đầu tiên của 02 cuốn sách đến Quý Đối tác, giá bán sách sẽ được giảm 50% trong thời gian từ ngày 14/02/2022 đến ngày 28/02/2022.
Quý Đối tác đặt mua sách vui lòng liên hệ: 0902 139 812 –  Ms. Thủy
Facebook: Công ty Luật Nam Hà và Cộng Sự/ APP: UDA
Hoặc mua sách trực tiếp tại địa chỉ Công ty Luật Nam Hà Và Cộng Sự: Tầng 2.02, số 90 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM.
Trân trọng!
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CÔNG TY TNHH NAM CỘNG CỘNG HỘI CHỦ NGHĨA Độc lập -Hạnh Số:02/2022/TB-NHL TP. Hồ Minh, ngày tháng năm 2022 THÔNG BÁO sách Công sách Tác Cộng Luật TNHH Hà ngữ tuệ" "SỐ TAY THUẬT NGỮ SỞ trân trọng giới thiệu Thuật ngừ Blockchain, TRÍ TUỆ" phẩm phần Thuật ngữ Phần 2: Quy đăng THUẬT Nguyễn bản: NXB Hồ“ng Đức sách gồm 02 phần chính: Nguyễn Thị Thu Nhắm tỏa xuất Quý sách sách Công Hoặc Trần giá ngày 28/02/2022. Thủy 0902 812- Sự/ APP: Luật Nam Hà HCM. phường đáịa Giang, Quận -Như Cộng Sự: Tầng 2.02, Äố»‘c'

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN