TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

1/ Có cấn chứng minh vốn điều lệ khi đăng ký thành lập công ty không? 

Khi thành lập công ty thì không cần chứng minh vốn điều lệ trong tài khoản ngân hàng với cơ quan chứng nhận đăng ký trừ các trường hợp có các ngành nghề có điều kiện cần vốn pháp định. Việc đăng ký vốn điều lệ và việc chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức vốn điều lệ là vấn đề nội bộ của công ty. Công ty  chỉ cần kinh doanh đúng luật và chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ mình đăng ký khi xảy ra các vấn đề liên quan đế giải thể, phá sản thì cần đảm bảo nghĩa vụ với người lao động, đối tác, chủ nợ….

2/ Vốn điều lệ ảnh hưởng gì đến các thủ tục sau khi thành lập công ty? 

Vốn điều lệ quyết định mức đóng thuế môn bài mà công ty phải nộp sau khi hoàn tất quy trình thành lập công ty cũng như một số thủ tục khác liên quan đến kế toán. Doanh nghiệp có thể đăng ký bao nhiêu vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là tùy theo loại hình, quy mô dự định kinh doanh và điều kiện về tài sản có thể góp vốn của cá nhân tham gia kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng nên lưu ý cân đối mức vốn điều lệ để đủ kinh phí trang trải cho quá trình hoạt động kinh doanh của công ty, hay lập dự phòng rủi ro trong những năm đầu tiên hoạt động chưa hiệu quả.

3/ Có được rút phần vốn góp trong vốn điều lệ của Công ty TNHH hay không? 

Có thể rút phần vốn góp trong VĐL trong cả công ty TNHH MTV và công ty TNHH 2 thành viên trở lên cụ thể như sau:

Đối với công ty TNHH MTV có 2 trường hợp gồm hoàn trả vốn góp cho chủ sở hữu và chuyển nhượng VĐL cho bên thứ 3:

  • Một là: Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp của chủ sở hữu công ty (Khoản 3 Điều 87 LN 2020)
  • Hai là: chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty  cho tổ chức, cá nhân khác (Điều 75 LDN 2020).

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm 2 trường hợp là hoàn trả vốn góp cho thành viên hoặc công ty mua lại vốn góp của thành viên như sau:

  • Một là: hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.
  • Hai là: công ty mua lại phần vốn góp của thành viên (Theo Điều 68 LDN 2020).

Link tải tại đây: DN2020 – TONG HOP CAC CAU HOI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN