10 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai

Luật Đất đai 2013 quy định về 10 nhóm hành vi mà người sử dụng đất, cán bộ, công chức… không được phép thực hiện trong quá trình sử dụng, quản lý đất đai.

Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai là những hành vi mà người sử dụng đất, cán bộ, công chức hoặc tổ chức, cá nhân khác không được phép thực hiện trong quá trình sử dụng, quản lý đất đai.

Theo đó, Điều 12 Luật Đất đai 2013 đã quy định chi tiết về những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai, bao gồm:

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

Theo Điều 6 Luật Đất đai 2013, một trong những nguyên tắc bắt buộc thực hiện là phải sử dụng đất đúng mục đích. Trường hợp người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng trong một số trường hợp phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ảnh: Thanh Mai

Pháp luật nghiêm cấm các hành vi lấn, chiếm, hủy hoại đất đai. Ảnh: Thanh Mai

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai 2013.

6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong thực hiện thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất, gồm: Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ.

Trong trường hợp người sử dụng đất không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính là hành vi vi phạm và không được nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.

9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.

10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Khương Duy

Theo laodong.vn

Nguồn bài viết: https://laodong.vn/bat-dong-san/10-nhom-hanh-vi-bi-nghiem-cam-trong-linh-vuc-dat-dai-910863.ldo

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN