Bộ Tài chính bãi bỏ 126 điều khoản quy định về thu phí, lệ phí

(PLO)- Trong thông tư mới của Bộ Tài chính, có bốn hình thức nộp phí và lệ phí, đồng thời bãi bỏ 126 điều khoản liên quan thu phí, lệ phí.

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư 74/2022 quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ.

Thông tư này có hiệu lực từ 22-12 và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại thông tư này, người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng một trong bốn hình thức.

– Nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng. Đối với phí, lệ phí do Ngân hàng Nhà nước thu, người nộp phí, lệ phí nộp vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tại Ngân hàng Nhà nước.

– Nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

– Nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính).

– Nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí, lệ phí.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại các Thông tư thu phí của Bộ Tài chính. Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại các tổ chức tín dụng phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước cùng số tiền phí, lệ phí phải nộp trong tháng phát sinh.

Thông tư 74 cũng bãi bỏ 126 điều, khoản, điểm của các Thông tư quy định thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Đơn cư như bãi bỏ khoản 2 Điều 5 Thông tư 48/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 Thông tư 92/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 Thông tư 01/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường; Bãi bỏ Điều 6 Thông tư 59/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD.

Theo N.THẢO

Nguồn bài viết: https://plo.vn/bo-tai-chinh-bai-bo-126-dieu-khoan-quy-dinh-ve-thu-phi-le-phi-post713570.html

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN