Chính sách về hưu trước tuổi áp dụng từ 1-1-2021

Theo TTO – Chính phủ vừa ban hành nghị định 143/2020 sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách về hưu trước tuổi áp dụng từ 1-1-2021.

Chính sách về hưu trước tuổi áp dụng từ 1-1-2021 - Ảnh 1.

Người dân đến nhận lương hưu tại điểm chi trả – Ảnh: VŨ THỦY

Nghị định 143/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2014 ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và nghị định số 113/2018 ngày 31-8-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2014, trong đó sửa đổi, bổ sung chính sách về hưu trước tuổi.

Cụ thể, đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tuổi tối đa đủ 5 năm và thấp hơn tuổi tối thiểu đủ 2 năm so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3, điều 169 Bộ luật lao động, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

Trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) và Bộ Y tế ban hành hoặc đối tượng có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), còn được hưởng các chế độ sau:

+ Không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

+ Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 điều 169 Bộ luật lao động.

+ Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi, thấp hơn tuổi tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật lao động, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH, chế độ quy định và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật lao động.

Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 điều 169 Bộ luật lao động và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Trong đó, có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Nguồn: https://tuoitre.vn/chinh-sach-ve-huu-truoc-tuoi-moi-ap-dung-tu-1-1-2021-20201216123757459.htm
ĐỨC BÌNH – HÀ QUÂN
Theo tuoitre.vn

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN