Đấu giá quyền sử dụng đất trong những trường hợp nào?

Đấu giá quyền sử dụng đất trong những trường hợp nào và trong trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất?

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 118 Luật đất đai 2013, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

– Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua.

– Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

– Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

– Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

– Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

– Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

– Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân.

– Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Ảnh: ST

Trường hợp giao đất ở tại nông thôn và đô thị cho cá nhân, hộ gia đình, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh: ST

Trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đấtTheo Khoản 2 Điều 118 Luật đất đai 2013, các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

– Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

– Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định hiện hành.

– Sử dụng đất quy định tại các Điểm b, Điểm g, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56 của Luật này.

– Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản.

– Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ.

– Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền.

– Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.

– Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.

– Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Kim Nhung

Theo laodong.vn

Nguồn bài viết: https://laodong.vn/bat-dong-san/dau-gia-quyen-su-dung-dat-trong-nhung-truong-hop-nao-885199.ldo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN