Điểm mới về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Theo (PLO)- Thông tư liên tịch số 02/2020 sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-12, trong đó quy định cụ thể, chi tiết hơn và có một số điểm mới so với Thông tư liên tịch số 05/2013.

Từ ngày 1-12, Thông tư liên tịch số 02/2020 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng – Bộ Y tế – Bộ Ngoại giao – TANDTC – VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc sẽ có hiệu lực thi hành. Cũng từ ngày này, Thông tư liên tịch số 05/2013 hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc sẽ hết hiệu lực.

Nội dung Thông tư liên tịch số 02/2020 quy định cụ thể, chi tiết hơn và có một số điểm mới so với Thông tư liên tịch số 05/2013. Cụ thể:

1. Về đối tượng áp dụng, bổ sung thêm đối tượng là cơ quan Ngoại giao bên cạnh các cơ quan là Công an, Quân đội, Y tế, Ngoại giao, Tòa án, Viện kiểm sát.

2. Đối với việc triển khai việc thi hành án tử hình, Thông tư liên tịch số 02/2020 bổ sung thêm trường hợp: Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phân công cán bộ thi hành án xác định tĩnh mạch; bác sỹ pháp y của Công an cấp tỉnh, đơn vị Quân đội cấp quân khu bộc lộ tĩnh mạch của người bị thi hành án tử hình trong trường hợp không xác định được tĩnh mạch.

3. Về hồ sơ thi hành án tử hình: Thông tư liên tịch bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 10 gồm những tài liệu đối với trường hợp có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Viện trưởng VKSNDTC, đề nghị của Chánh án TANDTC xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán TANDTC.

4. Về trường hợp người bị thi hành án tử hình chết trước khi đưa ra thi hành án tử hìnhThông tư liên tịch bổ sung thêm thẩm quyền của Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình ngoài thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình.

5. Việc làm đơn xin nhận tử thi, tro cốt và hài cốt: Thông tư liên tịch bổ sung khoản 3 Điều 13 về trường hợp người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài.

Theo đó, Chánh án Tòa án ra quyết định thi hành án thông báo bằng văn bản cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan khác được Bộ Ngoại giao ủy quyền để đề nghị cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch liên hệ với thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người nước ngoài bị thi hành án tử hình biết để làm đơn xin nhận tử thi, tro cốt.

Trong thông báo nêu rõ nhân thân, nơi quản lý giam giữ người bị thi hành án tử hình, địa chỉ liên lạc, các tài liệu liên quan và ấn định thời hạn trả lời. Sau khi Chánh án Tòa án đã ra thông báo mà không nhận được đơn xin nhận tử thi, tro cốt của thân nhân, người đại diện hợp pháp hoặc văn bản trả lời của cơ quan đại diện của nước mà người bị thi hành án tử hình mang quốc tịch thì coi như thân nhân, người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình từ chối nhận tử thi, tro cốt.

Thông tư liên tịch cũng bổ sung khoản 4 Điều 14 về việc thông báo địa điểm mai táng cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án biết; thông báo cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan khác được Bộ Ngoại giao ủy quyền biết đối với trường hợp người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch còn bổ sung Điều 20 nêu rõ trách nhiệm của cơ quan ngoại giao trong việc thi hành án tử hình…

Theo PLO (N.THẢO)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *