Doanh nghiệp cần biết: Các trường hợp công ty thông tin tín dụng bị thu hồi giấy chứng nhận

Theo HNDN – Công ty thông tin tín dụng được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và hoạt động tuân thủ các quy định pháp luật của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Công ty thông tin tín dụng

Công ty thông tin tín dụng là doanh nghiệp khi đặt tên doanh nghiệp bắt buộc phải có cụm từ “thông tin tín dụng”.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 03/2013/TT-NHNN có giải thích về cụm từ “thông tin tín dụng”, cụ thể như sau: “Thông tin tín dụng là các thông tin về khách hàng vay và những thông tin liên quan đến khách hàng vay tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.

Khi khách hàng đăng ký một khoản vay bất kỳ trong các nhóm: vay tín chấp, vay thế chấp, vay trả góp,... hệ thống tín dụng tại ngân hàng đó sẽ cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống CIC để ngân hàng Nhà nước dễ dàng quản lý

Khách hàng đăng ký một khoản vay bất kỳ trong các nhóm: vay tín chấp, vay thế chấp, vay trả góp… hệ thống tín dụng tại ngân hàng sẽ cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống CIC để ngân hàng Nhà nước dễ dàng quản lý. (Ảnh: minh họa)

Thông tin tín dụng theo nghĩa hẹp, được hiểu là các thông tin về khả năng trả nợ của cá nhân hoặc công ty được xem xét bởi các ngân hàng trước khi quyết định cho vay. Theo nghĩa rộng hơn, thông tin tín dụng là các dữ liệu, số liệu, dữ kiện và tin tức liên quan của khách hàng vay tại tổ chức cấp tín dụng. Thông tin tín dụng có vai trò rất quan trọng trong phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại.

Công ty thông tin tín dụng được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và hoạt động tuân thủ các quy định pháp luật của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Thu thập thông tin tín dụng, bao gồm: Thông tin định danh của khách hàng vay và những người có quan hệ với khách hàng vay (nếu có), gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con; Thông tin về lịch sử cấp tín dụng, thuê tài sản, mua hàng trả góp, trả chậm và các giao dịch khác có điều kiện về lãi suất, thời hạn phải trả, tiền thuê; Thông tin về lịch sử trả nợ, số tiền đã đến hạn hoặc chưa đến hạn, thời hạn phải trả, hạn mức tín dụng của khách hàng vay; Thông tin về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay; Các thông tin khác liên quan nhưng phải bảo đảm không vi phạm quyền của khách hàng vay, không bao gồm những thông tin về tài khoản tiền gửi và thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước.

Xử lý thông tin tín dụng: Quá trình kiểm tra, phân loại, cập nhật thông tin tín dụng phải đảm bảo không làm sai lệch tính chất, nội dung thông tin tín dụng thu thập; Trên cơ sở nguồn thông tin tín dụng thu thập và lưu giữ, Công ty thông tin tín dụng tiến hành phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin để tạo lập các sản phẩm thông tin tín dụng; Công ty thông tin tín dụng chỉ được phép sử dụng thông tin tín dụng của khách hàng vay tối đa 05 năm gần nhất để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng.

Lưu giữ thông tin tín dụng: Thông tin tín dụng phải được lưu giữ an toàn, bảo mật, phòng tránh được những sự cố, thảm họa có thể xảy ra và ngăn chặn sự xâm nhập, truy cập bất hợp pháp từ bên ngoài; Thông tin tín dụng về khách hàng vay được lưu giữ tối thiểu trong 05 năm kể từ ngày Công ty thông tin tín dụng tiếp nhận được.

Cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng: Công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sau:

Tổ chức cấp tín dụng có cung cấp thông tin cho Công ty thông tin tín dụng để xem xét cấp tín dụng cho khách hàng vay, kiểm soát các khoản tín dụng, thu hồi nợ và mục đích khác được pháp luật cho phép;

Khách hàng vay để kiểm tra thông tin về bản thân tại kho dữ liệu của Công ty thông tin tín dụng hoặc làm tài liệu bổ sung cho việc xin cấp tín dụng;

Công ty thông tin tín dụng khác để phục vụ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận

Kể từ ngày 15/8/2021, công ty thông tin tín dụng sẽ bị Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận nếu rơi vào trong các trường hợp quy định tại Điều 14, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP.

Ngày 10/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP, công ty thông tin tín dụng là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp để hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định tại Nghị định này. Tên công ty phải có cụm từ “thông tin tín dụng”.

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là việc công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sử dụng trên cơ sở các hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng theo quy định tại Nghị định này.

Theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP, công ty thông tin tín dụng bị Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:

Một là, gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Hai là, vi phạm nghiêm trọng một trong những hành vi bị cấm quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Ba là, không đảm bảo duy trì các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định này sau khi thực hiện phương án khắc phục theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 14.

Bốn là, không khai trương hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận.

Năm là, công ty thông tin tín dụng thực hiện giải thể theo quy định của pháp luật.

Sáu là, công ty thông tin tín dụng bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 58/2021/NĐ-CP.

Ngân Phương

Theo doanhnghiephoinhap.vn

Nguồn bài viết: https://doanhnghiephoinhap.vn/doanh-nghiep-can-biet-cac-truong-hop-cong-ty-thong-tin-tin-dung-bi-thu-hoi-giay-chung-nhan.html

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN