CẨM NANG HỎI – ĐÁP THỦ TỤC VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng xây dựng cuốn Cẩm nang giải đáp thủ tục về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhằm giải đáp các thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để giúp người dân dễ tiếp cận và hiểu biết về pháp luật đất đai.

Vui lòng tham khảo theo đường link sau:

https://ttdd.tnmt.danang.gov.vn/camnangdd/utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *