THỜI HẠN ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI NHÀ ĐẤT ĐƯỢC CHO, TẶNG LÀ BAO LÂU?

Pháp luật hiện hành không có quy định bắt buộc về thời hạn phải đăng ký chuyển quyền sở hữu đối với nhà đất tặng cho. Tuy nhiên, kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu với tài sản được tặng cho mới được hình thành.

Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Điều 4 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP; Khoản 4, Mục 3, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài Chính thì được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau.

ZaloPháp luật hiện hành không quy định thời gian chuyển đổi đăng ký nhà đất được cho, tặng. Ảnh: LĐO

Về lệ phí trước bạ, tại thông tư 79/2008/TT-BTC ngày 15.9.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29-7-2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21.12.1999 và nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12.5.2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà đất là 0,5%; căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và tỉ lệ (%) lệ phí trước bạ; và giá đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất ở do UBND tỉnh ban hành áp dụng tại thời điểm đăng ký nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điểm C Khoản 1.2, mục I, phần II thông tư số 95/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với tài sản là nhà ở thì giá để tính lệ phí trước bạ là giá mua thực tế theo giá thị trường tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.

Pháp luật hiện hành không có quy định bắt buộc về thời hạn phải đăng ký chuyển quyền sở hữu đối với hợp đồng tặng cho. Tuy nhiên có thể hiểu rằng, kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu với tài sản được tặng cho mới được hình thành.

PHƯƠNG DUY – BÁO LAO ĐỘNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN