CẨM NĂNG HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV NAM HÀ trân trọng giới thiệu “CẨM NANG HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN”

Tài liệu do Cục quản lý Đăng ký kinh doanh – Bộ kế hoạch và Đầu tư tiến hành biên soạn trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký trên Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”. Bộ tài liệu này được xây dựng thành 04 quyển, dành riêng cho từng loại hình doanh nghiệp, bao gồm:
Quyển 1 – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Quyển 2 – Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.
Quyển 3 – Công ty cổ phần.
Quyển 4 – Doanh nghiệp tư nhân.
Cuốn tài liệu này cung cấp những thông tin cần thiết về loại hình Doanh nghiệp tư nhân.
Nội dung tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH MTV NAM HÀ, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại. Chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.
Link tải: _2906dntnvn pdf
Theo dangkykinhdoanh.gov.vn
Nguồn bài viết: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Noidunghuongdan.aspx?lhID=111&htID=119

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN