Luật Sư Nguyễn Tri Thắng Giám đốc Công ty Luật Nam Hà và Cộng Sự được bầu làm UV BCH Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam – Viện trưởng Viện Công nghiệp Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam

Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) được thành lập theo Quyết định số 404/QĐ-BNV ngày 19.3.2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ có quyền hạn và nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động về lĩnh vực sáng tạo và bản quyền tác giả, các biện pháp bảo vệ bản quyền tác giả…

Ngày 29/6/2022, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Luật Sư Nguyễn Tri Thắng – Uỷ viên BCH Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam nhận chức Viện trưởng Viện Công nghiệp Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam.

Có thể thấy hiện nay, vấn đề bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ nói chung, Bản quyền tác giả nói riêng ngày càng trở nên quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa và là điều kiện bắt buộc trong hội nhập quốc tế về kinh tế của mỗi quốc gia. Việt Nam đã ký kết gia nhập nhiều hiệp định, điều ước quốc tế về bản quyền tác giả như Công ước Berne, Công ước Rome, Công ước Geneva, Hiệp định TRIPs và nhiều cam kết quốc tế khác về bản quyền tác giả. Để ký kết gia nhập các điều ước quốc tế , Việt Nam đã từng bước sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung, về bản quyền tác giả nói riêng. Việt Nam đã đạt được bước tiến trong lĩnh vực bản quyền tác giả. Tuy nhiên, việc thực thi bảo vệ bản quyền tác giả chưa đạt được như mong muốn, tình trạng vi phạm bản quyền vẫn diễn ra, đặc biệt là trên môi trường số, interrnet. Tình trạng vi phạm đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư phát triển công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa của quốc gia.

Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thực thi pháp luật và bảo vệ bản quyền tác giả đáp ứng với đòi hỏi của thực tiễn, cần thiết có một tổ chức xã hội, nghề nghiệp thực hiện phát triển sáng tạo, kết nối sáng tạo và bảo vệ bản quyền tác giả. Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam đã ra đời với sứ mệnh cao cả này.

Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) được thành lập theo Quyết định số 404/QĐ-BNV ngày 19.3.2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ có quyền hạn và nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động về lĩnh vực sáng tạo và bản quyền tác giả, các biện pháp bảo vệ bản quyền tác giả về tác phẩm văn học, nghệ thuật theo quy định của pháp luật và Điều lệ được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 790/QĐ-BNV ngày 05.7.2021.

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *