THƯƠNG MẠI HÓA TÀI SẢN TRÍ TUỆ: NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI THỰC HIỆN

Tôi có lô đất chung sổ hồng với hàng xóm, trên giấy chứng nhận ghi rõ diện tích của từng nhà. Nay tôi muốn bán phần đất của mình thì phải làm sao?

Theo thông tin bạn cung cấp, thì quyền sử dụng đất của bạn và hàng xóm được xem là sở hữu chung theo phần – quy định tại khoản 1 Điều 209 Bộ luật Dân sự 2015.

Căn cứ khoản 2 Điều 209 bộ luật này, mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ tương ứng với phần sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bạn có toàn quyền định đoạt đối với phần tài sản của mình. Cụ thể, là quyền sử dụng đất thuộc về bạn được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Zalo

Theo luật sư, trước khi bán nhà đất chung sổ phải làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu đối với đất và tài sản gắn liền. Ảnh: Phạm Dự

Tuy nhiên, khoản 3 Điều 218 Bộ luật Dân sự quy định, trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác. Việc thông báo phải được thực hiện bằng văn bản và các điều kiện bán cho chủ sở hữu chung khác phải giống như bán cho người không phải là chủ sở hữu chung.

Đồng thời, điểm b khoản 2 Điều 167 Luật Đất đai quy định về nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm. Theo đó, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần đất của mình thì phải làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, trong trường hợp này, bạn muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cần thực hiện các bước sau:

– Thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu chung còn lại về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các điều kiện chuyển nhượng.

– Sau khi chủ sở hữu chung còn lại không nhận chuyển nhượng, bạn được quyền chuyển nhượng cho người khác. Tuy nhiên, trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn cần thực hiện thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo: VnEpress.net

Nguồn: https://vnexpress.net/lam-the-nao-de-ban-nha-dat-chung-so-hong-4384502.html

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN